Slovenian 101

I haven't done anything wrong. 
Ničesar nisem zagrešil.


It was a misunderstanding. 
Gre za nesporazum.
Where are you taking me? 
Kam me peljete?
Am I under arrest? 
Sem aretiran?
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Sem ameriški/avstralski/britanski/kanadski državljan.
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian consulate. 
Želim poklicati ameriški/avstralski/britanski/kanadski konzulat.
I want to talk to a lawyer. 
Hočem govoriti s svojim odvetnikom.
Can I just pay a fine now? 
Ali lahko zdaj plačam globo?

Featured Video