Slovenian 101

Do you serve alcohol? 
Ali strežete žgane pijače?


Is there table service? 
Ali strežete pri mizi?
A beer/two beers, please. 
Pivo/dve pivi, prosim.
A glass of red/white wine, please. 
Kozarec rdečega/belega vina, prosim.
A pint, please. 
Veliko pivo, prosim.
A bottle, please. 
Steklenico, prosim.
coctail 
koktajl
whiskey 
viski
vodka 
vodka
rum 
rum
water 
voda
club soda 
soda/sifon
orange juice 
pomarančni sok
Coke (soda) 
kokakola
Do you have any bar snacks? 
Imate kakšne prigrizke?
One more, please. 
Še enega/eno, prosim.
Another round, please. 
Še enkrat enako, prosim.
When is closing time? 
Kdaj zaprete?

Featured Video