Slovenian 101

I want to rent a car. 
Rad bi najel avto.


Can I get insurance? 
Se lahko zavarujem?
one way 
enosmerna cesta
yield 
nimaš prednosti
no parking 
parkiranje prepovedano
speed limit 
omejitev hitrosti
gas (petrol) station 
bencinska črpalka
petrol 
bencin
diesel 
dizelsko gorivo
traffic sign 
prometni znak
traffic lights 
semafor
road 
cesta
street 
cesta/ulica
square/circus 
trg
pavement 
pločnik
driver 
voznik
pedestrian 
pešec
driver licence 
vozniško dovoljenje
undertaking 
prehitevanje
fee 
kazen
traffic police 
prometna policija
detour 
obvoz
toll station 
cestninska postaja
toll fee 
cestnina
automatic motorway tolling 
ABC (Avtomatsko Brezgotovinsko Cestninjenje)
border pass 
mejni prehod
customs 
carina

Featured Video