Slovenian 101

Do you have any rooms available? 
Ali imate prosto sobo?


How much is a room for one person/two people? 
Kakšna je cena enoposteljne/dvoposteljne sobe?
Does the room come with... 
Ali ima soba...
...bedsheets? 
...rjuhe
...a bathroom? 
...kopalnico
...a telephone? 
...telefon
...a TV? 
...televizor
May I see the room first? 
Si lahko ogledam sobo?
Do you have anything quieter? 
Imate kakšno mirnejšo sobo?
...bigger? 
...večjo?
...cleaner? 
...bolj čisto?
...cheaper? 
...cenejšo?
OK, I'll take it. 
Prav, vzel jo bom.
I will stay for _____ night(s). 
Ostal bom _____ noč/noči.
Can you suggest another hotel? 
Mi lahko priporočite drug hotel?
Do you have a safe? 
Ali imate sef?
...lockers? 
...omarice na ključ?
Is breakfast/supper included? 
Ali je zajtrk/kosilo vključen/vključeno?
What time is breakfast/supper? 
Ob kateri uri je zajtrk/kosilo?
Please clean my room. 
Prosim, počistite mojo sobo.
Can you wake me at _____? 
Me lahko zbudite ob _____?
I want to check out. 
Rad bi se odjavil.
rooom with a view 
soba z razgledom
shared room 
skupna ležišča
shared bathroom 
skupna kopalnica
hot water 
vroča voda
country tourism 
kmečki turizem
breakfast 
zajtrk
lunch 
kosilo
dinner 
večerja
snack
prigrizek

Featured Video