Slovenian 101

Do you have this in my size? 
Ali imate to v moji velikosti?


How much is this? 
Koliko stane to?
That's too expensive. 
To je predrago.
Would you take _____? 
Ali bi vzeli _____?
expensive 
drago
cheap 
poceni
I can't afford it. 
Ne morem si privoščiti.
I don't want it. 
Tega nočem.
You're cheating me. 
Hočete me ogoljufati.
I'm not interested. 
Ne zanima me.
OK, I'll take it. 
Dobro, vzel bom to.
Can I have a bag? 
Lahko dobim vrečko?
Do you ship (overseas)? 
Ali lahko pošljete?
I need... 
Potrebujem...
...toothpaste. 
...zobna krema.
...a toothbrush. 
...zobna ščetka.
...tampons. 
...tamponi.
...soap. 
...milo.
...shampoo. 
...šampon.
...pain reliever. 
...tablete proti bolečinam.
...cold medicine. 
...zdravilo proti prehladu.
...stomach medicine. 
...zdravilo za želodec.
...a razor. 
...britvica.
...an umbrella. 
...dežnik.
...sunblock cream/lotion. 
...krema/mleko za sončenje.
...a postcard. 
...razglednica.
...postage stamps. 
...poštne znamke.
...batteries. 
...baterije.
...writing paper. 
...pisemski papir.
...a pen. 
...nalivnik/kuli.
...English-language books. 
...knjige v angleščini.
...English-language magazines. 
...revije v angleščini.
...an English-language newspaper. 
...časopis v angleščini.
...an English-Slovene dictionary. 
...angleško - slovenski slovar.

Featured Video