Slovenian 101

Bus & Train

How much is a ticket to _____? 
Kakšna je cena vozovnice do_____?


One ticket to _____, please. 
Eno vozovnico do _____, prosim.
Where does this train/bus go? 
Kam gre ta vlak/avtobus?
Where is the train/bus to _____? 
Kje ima odhod vlak/avtobus do _____?
Does this train/bus stop in _____? 
Ali ta vlak/avtobus ustavi v _____?
When does the train/bus for _____ leave? 
Kdaj odide vlak/avtobus za _____?
When will this train/bus arrive in _____? 
Kdaj pride vlak/avtobus v _____?
bus
avtobus
train
vlak
bus station
avtobusna postaja
train station
železniška postaja
waiting room
čakalnica
ticket sale
prodaja vozovnic
binary
peron
ticket
karta/vozovnica
seat
sedež
coach
vagon
conductor
sprevodnik
express train
ekspres vlak
intercity train
IC vlak
Slovenian Railways
Slovenske železnice (SŽ)

Directions

How do I get to _____ ? 
Kako pridem do _____ ?


How do I get to the train station? 
Kako pridem do železniške postaje?
How do I get to the bus station? 
Kako pridem do avtobusne postaje?
How do I get to the airport? 
Kako pridem na letališče?
How do I get downtown? 
Kako pridem do centra?
How do I get to the youth hostel? 
Kako pridem do mladinskega hotela?
How do I get to the _____ hotel? 
Kako pridem do hotela _____?
How do I get to the American/Canadian/Australian/British/French/German/Italian/Russian/Polish/Czech/Greek consulate? 
Kako pridem do ameriškega/kanadskega/avstralskega/britanskega/francoskega/nemškega/italijanskega/ruskega/poljskega/češkega/grškega konzulata?
Where are there a lot of... 
Kje je polno...
...hotels? 
...hotelov?
...restaurants? 
...restavracij?
...bars? 
...barov?
...sites to see? 
...znamenitosti?
Can you show me on the map? 
Mi lahko pokažete na zemljevidu/načrtu?
street 
cesta/ulica
Turn left. 
Zavijte levo.
Turn right. 
Zavijte desno.
left 
levo
right 
desno
straight ahead 
naravnost
towards the _____ 
proti _____
past the _____ 
mimo _____
before the _____ 
pred _____
Watch for the _____. 
Bodite pozorni na _____.
intersection 
križišče
north 
sever
south 
jug
east 
vzhod
west 
zahod
uphill 
navzgor
downhill 
navzdol

Taxi

Taxi! 
Taksi!


Take me to _____, please. 
Odpeljite me, prosim, v/na _____.
How much does it cost to get to _____? 
Koliko stane do _____?
Take me there, please. 
Peljite me tja, prosim.
taximeter 
taksimeter
Turn on taximeter, please! 
Vključite, prosim, taksimeter!
Stop here, please! 
Ustavite tukaj, prosim!
Wait here for a moment, please! 
Počakajte tukaj za trenutek, prosim!

Featured Video