Swedish 101

Learn Swedish with SwedishPod101.com
I want to rent a car.
Jag vill hyra en bil. (Yag veel heera ahn beel)
Can I get insurance?
Kan jag få en försäkring (Can yaag foo ehn fur-sahc-reeng)
stop on a street sign
stanna vid ett vägmärke (stahna veed at vehgmahrca)
blind alley
återvändsgränd (ootahr-vahnds-grahnd)
no parking
parkering förbjuden/ingen parkering (pahr-kehreeng fur-beeoo-dan)
speed limit
hastighetsbegränsning (haas-teeg-hehts-beh-graans-neeng)
gas station
bensinstation/mack (behnseenstaateeon/mac)
petrol
bensin (behnseen)
diesel
disel (deesehl)

Featured Video