Swedish 101

Learn Swedish with SwedishPod101.com
Pictures of Avocados
A table for one person/two people, please.
Ett bord för en/två, tack. (At boord fur ahn/tfoo , tac)
Can I look at the menu, please?
Får jag se på menyn? (Foor yag seh poo meh-neen)
Can I look in the kitchen?
Kan jag titta i köket? (Can yag tee-ta ee chu-keht)
Is there a house specialty?
Finns det en Husets special? (feens dat ehn hoosats spahsee-ahl)
Is there a local specialty?
Finns det en lokal specialitet? (feens dat ehn loocal spahsee-ahlitee)
I'm a vegetarian.
Jag är vegeterian. (Yag ahr vehgehtahreean)
I don't eat pork.
Jag äter inte fläsk. (Yag ehtahr eentah flahsc)
I don't eat beef.
Jag äter inte nötkött. (Yag ehtahr eentah nut-shut)
I only eat kosher food.
Jag äter bara Kosher. (Yag ehter bahra kosher)
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard)
Jag vill ha det lätt tack. (bara lite olja/smör/flott) (Yag veel hah deht laht tac. (Bahra leeteh olya/smur/floth))
a la carte
a la carte (ahla cahrt)
breakfast
frukost (froocost)
lunch
lunch (loons)
tea
te (teh)
supper
middag (meedag)
I want _____.
Jag vill ha _____. (Yag veel ha)
chicken
kyckling (shoo cleeng)
beef
biff/nötkött (beeff/nut-shut)
fish
fisk (feesc)
ham
skinka (sheenca)
sausage
korv (coorv)
cheese
ost (oost)
eggs
ägg (egg)
salad/salat
sallad (sahlad)
(fresh) vegetables
(färska) grönsaker ((fehrsca)grun sahcehr)
(fresh) fruit
(färsk) frukt ((fehrsc) frooct)
bread
bröd (brud)
toast
toast/rostat bröd med smör/rostat bröd (toast/roostat brud mahd smur/ roostat brud)
noodles
nudlar (noodlar)
rice
ris (rees)
beans
bönor (bun-oor)
May I have a glass of _____?
Kan jag få ett glas_____? (Can yag foo at glahs)
May I have a cup of _____?
Kan jag få en kopp_____? (Can yag foo ahn cop)
May I have a bottle of _____?
Kan jag få en flaska_____? (Can yag foo ahn flaasca)
coffee
kaffe (ca-feh)
tea
te (teh)
juice
jos (yoos)
bubbly water
bubbelvatten (boobehlvahtehn)
water
vatten(vahtehn)
beer
öl (uhl)
red/white wine
röd/vitt wvin (rud/veet veen)
May I have some _____?
Kan jag få lite_____? (Can yag foo leeteh)
salt
salt (sahlt)
black pepper
svartpeppar (svart pehppar)
butter
smör (smur)
Excuse me, waiter? (getting attention of server)
Ursäkta, hovmästarn! (Oorsacta, hoovmastarn)
I'm finished.
Jag är klar. (Yag ahr clahr)
It was tasty.
Det var smaklig. (deht vahr smahk leeg)
Please clear the plates.
Ta bort allt från faten nu. (Tah boort alt froon fahten noo)
The check, please.
Notan, tack. (Nootan, tack)

Featured Video


Learn Swedish with SwedishPod101.com