Swedish 101

Learn Swedish with SwedishPod101.com
Leave me alone.
Lämna mig ifred. (Laymna may ee fraed)
Don't touch me!
Rör mig inte. (Rur may eenta)
I'll call the police.
Jag ringer till Polisen. (Yag reengar Pooleesan)
Police!
Polis! (Poolees)
Stop! Thief!
Stopp! Tjuv! (Stop! Schyv!)
I need your help.
Jag behöver din hjälp. (Yag beehuver deen hjalp)
It's an emergency.
Det är ett nödläge. (Dat ayr at nudlayga)
I'm lost.
Jag är vilse. (Yag ayhr veelsa)
I lost my bag.
Jag har tappat bort min resväska. (Yag haar tappet boort meen rayswaysca)
I lost my wallet.
Jag har tappat min plånbok. (Yag haar furloorayt meen ploonbook)
I'm sick.
Jag mår illa. (Yag moor eela)
I've been injured.
Jag är skadad. (Yag ahr skadaad)
I need a doctor.
Jag behöver en doktor. (Yag behuver ahn doctoor)
Can I use your phone?
Kan jag låna din telefon? (CAn yag loona deen tallaphone)

Featured Video


Learn Swedish with SwedishPod101.com