Tagalog 101

Learn Filipino with FilipinoPod101.com

Do you serve alcohol? 
Meron ba kayong alak?


Do you have cigarettes? 
Meron ba kayong sigarilyo?
Is there table service? 
Meron ba kayong 'table service'?
A beer/two beers, please. 
Isang/dalawang serbesa/s, please.
A bottle, please. 
Isang bote, please.
vodka 
vodka (bod-KAH)
water 
tubig (too-beeg)
Coke (soda/pop) 
Coke (soft drinks)
Do you have any snacks? 
Meron ba kayong chicherya? (meh-RON bah kaYONG chee-cheer-YAH)
One more, please. 
Isa pa nga ulit, please. (Isa pa.)
Another round, please. 
Isa pa ulit.
When is closing time? 
Kelan (or Anong oras) kayo magsasara?

Featured Video


Learn Filipino with FilipinoPod101.com