101 Languages

Thai Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Thai language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Thai
ภาษาไทย

Transliteration
I

ฉัน, กู

chǎn, kuu
you (singular)

เธอ, มึง

thəə, mʉŋ
he

เขา

kháo
we

เรา

rao
you (plural)

พวกคุณ

phûakkhun
they

พวกเขา

phûakkháo
this

นิ้

níi
that

นั่น

nán
here

ที่นี่

thîinîi
there

ที่นั่น

thîinân
who

ผู้ใด

phûuday
what

อะไร

?aray
where

ที่ใด

thîiday
when

เมื่อไร

mʉ̂aray
how

อย่างไร

yàaŋray
not

ไม่

mây
all

ทั้งหมด

tháŋmòt
many

หลาย

lǎay
some

บ้าง

bâaŋ
few

สองสาม

sɔ̌ɔŋsǎam
other

อื่น

?ʉ̀ʉn
one

หนึ่ง

nʉ̀ŋ
two

สอง

sɔ̌ɔŋ
three

สาม

sǎam
four

สี่

sìi
five

ห้า

hâa
big

ใหญ่, โต

yày, too
long

ยาว

yaaw
wide

กว้าง

kwâaŋ
thick

หนา

nǎa
heavy

หนัก

nàk
small

เล็ก, น้อย

lék, nɔ́ɔy
short

สั้น, เตี้ย

sân, tîa
narrow

แคบ

khâeaep
thin

บาง

baaŋ
woman

หญิง

yǐŋ
man (adult male)

ชาย

chaay
man (*human being*)

ผู้, คน

phûu, khon
child

เด็ก, ศิศุ

dèk, sìsù
wife

เมีย, ภรรยา

mia, phanrayaa
husband

ผัว, สามี

phǔa, sǎamii
mother

แม่

mâeae
father

พ่อ, บิดา

phɔ̂ɔ, bìdaa
animal

สัตว์

sàt
fish

ปลา

plaa
bird

นก; วิหค (Sanskrit)

nók, wíhòk
dog

หมา; สุนัข (Sanskrit)

mǎa, sùnák
louse

เล็น, เหา

len, hǎo
snake

งู

ŋuu
worm

หนอน

nɔ̌ɔn
tree

ไม้

máay
forest

ดง, ป่า

doŋ, pàa
stick

กิ่ง

kìŋ
fruit

หมาก

màak
seed

เม็ด

mét
leaf

ใบ

bay
root

ราก

râak
bark (of a tree)

เปลือก, ผิว

plʉ̀ak, phǐw
flower

ดอก, ปลี

dɔ̀ɔk, plii
grass

หญ้า

yâa
rope

เชือก

chʉ̂ak
skin

หนัง

nǎŋ
meat

เนื้อ

nʉ́a
blood

เลือด, โลหิต

lʉ̂at, loohìt
bone

กระดูก, ก้าง

kradùuk, kâaŋ
fat (noun)

มัน

man
egg

ไข่

khày
horn

เขา

khǎo
tail

หาง

hǎaŋ
feather

ขน

khǒn
hair

ผม

phǒm
head

หัว

hǔa
ear

หู

hǔu
eye

ตา

taa
nose

จมูก

camùuk
mouth

ปาก

pàak
tooth

ฟัน

fan
tongue (organ)

ลิ้น

lín
fingernail

เล็บ

lép
foot

เท้า, ตีน

tháaw, tiin
leg

ขา

khǎa
knee

เข่า

khào
hand

มือ

mʉʉ
wing

ปิก

pìik
belly

พุง

phuŋ
guts

ไส้

sây
neck

คอ, ศอ

khɔɔ, sɔ̌ɔ
back

หลัง

lǎŋ
breast

นม

nom
heart

ใจ

cay
liver

ตับ

tàp
to drink

ดื่ม

dʉ̀ʉm
to eat

กิน

kin
to bite

กัด

kàt
to suck

ดูด

dùut
to spit

ถ่ม, คาย

thòm, khaay
to vomit

อ้วก, อาเจียน

?ûak, ?aacian
to blow

พัด

phát
to breathe

หายใจ

hǎaycay
to laugh

หัวเราะ

hǔarɔ́
to see

เห็น

hěn
to hear

ยิน, ฟัง

yin, faŋ
to know

รู้

rúu
to think

คิด

khít, ?àan
to smell

มีกลิ่น

miiklìn
fear

กลัว, ยั่น

klua, yân
to sleep

นอน

nɔɔn
to live

อยู่, อาศัย

yùu, ?aasǎi
to die

ตาย, วาย

taay, waay
to kill

ฆ่า, มล้าง

khâa, maláaŋ
to fight

สู้, รบ

sûu, róp
to hunt

ล่า

lâa
to hit

ตี

tii
to cut

ตัด, บาด

tàt, bàat
to split

ผ่า

phàa
to stab

แทง, เสียบ

thaeaeŋ, sìap
to scratch

เกา

kao
to dig

ขุด

khùt
to swim

ว่าย

wâay
to fly

บิน

bin
to walk

เดิน

dəən
to come

มา

maa
to lie (as in a bed)

นอน

nɔɔn
to sit

นั่ง

nâŋ
to stand

ยืน

yʉʉn
to turn (intransitive)

หัน

hǎn
to fall

ตก, หล่น

tòk, lòn
to give

ให้

hây
to hold

อุ้ม

?ûm
to squeeze

คั้น

khán
to rub

ถู, นวด

thǔu, nûat
to wash

ล้าง

láaŋ
to wipe

เช็ด

chét
to pull

ดึง, ลาก

dʉŋ, lâak
to push

ผลัก

phlàk
to throw

ขว้าง, ปา

khwâaŋ, paa
to tie

ผูก, ล่าม

phùuk, lâam
to sew

เย็บ

yép
to count

นับ

náp
to say

พูด, บอก

phûut, bɔ̀ɔk
to sing

ร้อง

rɔ́ɔŋ, khàp
to play

เล่น

lên
to float

ลอย

lɔɔy
to flow

ไหล

lǎy
to freeze

แข็ง

khǎeŋ
to swell

ตุ่ม

tùm
sun

ตะวัน; พระอาทิตย์ (Sanskrit)

tawan, phrá?aathít
moon

เดือน; พระจันทร์ (Sanskrit)

dʉan, phrácan
star

ดาว; ดารา (Sanskrit)

daaw, daaraa
water

น้ำ; ชล (Sanskrit)

náam, chon
rain

ฝน

fǒn
river

แม่น้ำ, นที (Sanskrit)

mâenáam, náthii
lake

ทะเลสาบ

thaleesàap
sea

ทะเล; มหาสมุทร (Sanskrit)

thalee, mahǎasamùt
salt

เกลือ

klʉa
stone

หิน

hǐn
sand

ทราย

saay
dust

ฝุ่น; ธุลี (Sanskrit)

fùn, thúlii
earth

ดิน

din
cloud

เมฆ

mêek
fog

หมอก

mɔ̀ɔk
sky

ฟ้า, นภา

fáa, napā
wind

ลม

lom
snow

หิมะ

himá
ice

น้ำแข็ง

náamkhǎeŋ
smoke

ควัน

khwan
fire

ไฟ, อัคนี

fay, akkhanii
ash

เถ้า

thâo
to burn

เผา

phǎo
road

ทาง, หน

thaaŋ, hǒn
mountain

เขา, ภู, ดอย, คิริ

phuu, khǎo, dɔɔy, khìrì
red

แดง

daeaeŋ
green

เขียว

khǐaw
yellow

เหลือง

lʉ̌aŋ
white

ขาว

khǎaw
black

ดำ

dam
night

กลางคืน

klaaŋkhʉʉn
day

กลางวัน

klaaŋwan
year

ปี,ขวบ

pii, khùap
warm

ร้อน, อุ่น

rɔ́ɔn, ?ùn
cold

หนาว, เซ็ง

nǎaw, sen
full

เต็ม

tem
new

ใหม่

mày
old

แก่, เฒ่า

kàeae, thâo
good

ดี

dii
bad

เลว, ร้้าย

leew, ráay
rotten

เน่า

nâo
dirty

สกปรก

sòkkapròk
straight

ดิ่ง, ตรง

dìŋ, troŋ
round

กลม, มน

klom, mon
sharp (as a knife)

คม

khom
dull (as a knife)

ทื่อ

thʉ̂ʉ
smooth

ละมุน

lamun
wet

เปียก

pìak
dry

แห้ง

hâeaeŋ
correct

แท้, แม่น

tháeae, mâeaen
near

ใกล้

klây
far

ไกล

klay
right

ขวา

khwǎa

View other word lists here