Turkish 101

Learn Turkish with Free Podcasts
I haven't done anything wrong.
Yanlış hiç birşey yapmadım.

It was a misunderstanding.
Yanlış anlaşılma oldu.

Where are you taking me?
Beni nereye götürüyorsunuz?

Am I under arrest?
Tutuklu muyum?

I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Ben bir Amerikan/Avustralya/İngiliz/Kanada vatandaşıyım.

I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Amerikan/Avustralya/İngiltere/Kanada büyükelçiliğiyle/konsolosluğuyla konuşmak istiyorum.

I want to talk to a lawyer.
Bir avukatla konuşmak istiyorum.

Can I just pay a fine now?
Şimdi yalnızca bir ceza ödesem olur mu?

I want to speak to your superior
Amirinizle konuşmak istiyorum.

Featured Video


Learn Turkish with Free Podcasts