101 Languages

1,000 Most Common Turkish Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Turkish words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberTurkish Wordin English
1bir one
2bu this
3ne what
4ve and
5mimi
6için for
7çok very
8ben I
9oo
10de and
11evet yes
12var there is
13ama but
14Is
15değil not
16daalso
17hayır no
18sen you
19şey thing
20daha more
21bana me
22kadar up to
23seni you
24beni me
25iyi good
26tamam OK
27onu her
28bunu this
29gibi as
30yok no
31benim my
32her each
33sana you
34kithat
35sadece only
36neden cause
37burada here
38senin your
39ya or
40zaman time
41hiç no
42şimdi now
43nasıl how
44sonra after
45olduğunu that
46en most
47mu Did
48misinAre
49hadi come on
50şu that
51öyle so
52güzel beautiful
53biraz some
54musunDo
55önce ago
56İyi Good
57lütfen please
58ona her
59bak Look
60böyle such
61oldu was
62heyhey
63istiyorum I want
64geri back
65onun its
66bile even
67gerçekten really
68artık no longer
69kim who
70eğer if
71bay Mr
72yani so
73çünkü because
74biliyorum I know
75doğru right
76büyük large
77buraya here
78peki well
79başka other
80belki maybe
81tanrım God
82olarak as
83tekonly
84efendim ma'am
85birione
86haydi come on
87olur will
88et meat
89olacak will
90olan The
91adam man
92İşte Here
93merhaba hello
94sanırım I think
95teşekkürler thanks
96orada there
97nerede where
98biz we
99demek say
100hiçbir no
101yardımhelp
102ederimI would
103bilmiyorumI do not know
104günday
105aa
106gecenight
107inin
108fazlaover
109bütünthe whole
110harikagreat
111yeninew
112bununthis
113ikitwo
114gelCome
115biliyorknow
116tümall
117ilewith
118kötüpoor
119ohoh
120olsunWhether
121küçüksmall
122tamfull
123olSubscribe
124sonlast
125sizyou
126şeylerthings
127şeyieverything
128bayanlady
129hemenimmediately
130sorunproblem
131sizeyou
132üzgünümsorry
133verGive
134onlarıthem
135lanetdamn
136teşekkürthanks
137ınthe
138gitGo to
139devamcontinuation
140ii
141kızgirl
142dostumman
143pekalawell
144siziyou
145gerekneed
146bizius
147ee
148bizeus
149durstop
150hakkındaabout
151bunathis
152aynıthe same
153oluyoris
154kendiown
155annemother
156babafather
157mısınWill
158diyethat
159business
160kimseone
161izinpermit
162aslanever
163halastill
164tabiiof course
165alBuy
166seninleI
167Did
168selamhi
169olabilircan
170şunuwho
171benimleme
172söyleTell
173paramoney
174bizimour
175önemliimportant
176yoksaor
177içindein
178herkeseveryone
179istereither
180değilimI'm not
181üçthree
182yüzdenso
183gidelimLet's go
184geldicame
185dakikaminute
186tekraragain
187bırakLeave
188vardıhad
189biliyorsunknow
190özürapology
191iştehere
192bakalımLet's look at
193istiyorsunYou want to
194yapıyorsundoing
195hepalways
196miyimCan
197onlarthey
198buradanfrom here
199ninThe
200geliyorcoming
201gerçekreal
202uzunlong
203bugüntoday
204beklehold on
205yineagain
206olmakbe
207saathour
208nelerWhat
209aslındaactually
210çocuklarchildren
211nedirWhat is the
212bencein my opinion
213burasıthis
214onunlawith
215çocukchild
216evehome
217göreby
218nereyewhere
219ilkfirst
220yerlocation
221nınthe
222sizinyour
223yılyear
224birliktewith
225hepsiall of them
226kaçhow many
227olmazno
228dinleListen
229pekso
230yerewhere
231şekildethe
232eminsure
233hazırready
234istemiyorumI do not want
235birkaça few
236zatenalready
237dilerimI'm
238fakatbut
239lazımnecessary
240sözpromise
241söyledisaid
242dandan
243kendinihimself
244olmalıshould
245tanegrain
246seviyorumlove
247etmekmake
248ediyorumI'm
249misinizDo
250ıI
251bunlarthese
252tatlımhoney
253kesinliklecertainly
254karşıagainst
255birşeySomething
256amanoh
257görmeksee
258yarıntomorrow
259olduğuthat
260bendenme
261eskiold
262istiyorWants
263elbetteof course
264edinCheck
265azlittle
266İkiTwo
267andaat
268unflour
269kahretsindamn
270işijob
271kadınfemale
272yapmakdo
273ilgiliabout
274orayathere
275haha
276dikkatnote
277hoşnice
278yapmamaking
279anmoment
280onlarathem
281gerekiyorNeed
282işework
283zordifficult
284dışarıout
285bundanfrom this
286diğerother
287keztimes
288sakincalm
289kabulacceptance
290mutluhappy
291geçlate
292sendenI
293dedimI said,
294bakınlook
295gidipgo
296çabukquickly
297haftaweek
298niyewhy
299ahah
300kişiperson
301yemekfood
302yerdewhere
303musunuzDo
304özelspecial
305görüşürüzSee
306yanlışwrong
307gördümI saw
308zorundato
309gidiyorgoing
310tanrıdeity
311kescut it out
312ediyoris
313yeto
314gittiI went
315bazısome
316polispolice
317neredenwhere
318yalnızonly
319babamDad
320merakcuriosity
321hemand
322beşfive
323erkekmale
324sağright
325doktordoctor
326falanlike
327birinione of the
328kontrolcheck
329eminimI bet
330gerekenrequired
331ondanthereof
332insanhuman
333insanlarpeople
334aptalstupid
335ihtiyacımNeed
336ettifamily
337gördünsee
338umarımI hope
339dolardollar
340değildinot
341berisince
342adamımman
343etmeto
344öldüdied
345veyaor
346suwater
347nefrethate
348denfrom
349yeterenough
350habernews
351sankias if
352yapArticles
353ateşfire
354kendineself
355dörtfour
356sabahin the morning
357akşamevening
358yalanlie
359dünyesterday
360kendimiI
361geçenlast
362senceDo you think
363kalStay
364annemMom
365değilsinYou do not
366yaptımI did
367sonundain the end
368hangiwhich
369boyuncaalong
370lala
371yiyi
372yerineinstead
373bunlarıthem
374istediğimI want
375hungry
376üzerindeon
377adıUsername
378vardırThere are
379aymonth
380tamamencompletely
381karardecision
382olduğumuI was
383dedisaid
384adımstep
385ayrıcaalso
386bittiit's over
387olunSign Up
388uu
389gitmekgo
390gelecekfuture
391olamazcan not
392farklıdifferent
393yaptındid
394olmuşhas been
395pekâlâall right
396gençyoung
397öyleysethen
398drdr
399sakınDo not
400bendeI
401bazensometimes
402açıkopen
403bebeğimbaby
404söyledimI told
405olursaIf the
406tabisubject to
407oldukçarather
408yolroad
409neyseanyway
410içeriin
411İlkFirst
412ettimI was
413oldumI've been
414beraberwith
415tarafındanby
416mükemmelexcellent
417zamanıtime
418ederthe
419alohello
420cevapreply
421oğlumson
422t
423sahipwith
424yapıyordoing
425onlarıntheir
426herifguy
427bilirsinyou know
428onten
429iseif
430henüzyet
431dünyaworld
432aldımI got
433kolayeasy
434olmasıbe
435uzakremote
436yanındanext
437konuşmaktalk
438evdehome
439jackjack
440farkdifference
441adamıMan
442evlatchild
443hayatımLife
444saniyesecond
445başınaper
446birisione
447johnJohn
448yoktuThere
449arabacar
450araintermediate
451gidiyorumI'm going
452acelerush
453geldimI'm
454rahatcomfortable
455düşünüyorsunthink
456çocuğuchildren
457yüzündenbecause
458olsaWhile
459neredeysealmost
460hâlâstill
461görünüyorit seems
462dersinabout
463dansdance
464hızlıfast
465ancakbut
466vaywow
467haldeAlthough
468savaşwar
469yoluway
470söylemeksay
471almakbuy
472nasılsınhow are you
473hepimizall of us
474günüOn
475olmadığınıwhether
476bebe
477evhome
478şunaCoach
479çeneniShut
480gecelernight
481altındaunder
482durumcase
483komikfunny
484süretime
485oyungame
486miyizCan
487binthousand
488havaweather
489sanmıyorumI do not think
490duydumI heard
491anlıyorumI understand that
492yaptıTranslation
493nuns
494galibaprobably
495gülebye
496boşempty
497yenidenre-
498kapıyıdoor
499yardımcıhelp
500kaldıI stayed
501gidiyoruzgoing
502buldumfound
503takipfollow-up
504tata
505günaydıngood morning
506hayaldream
507ciddiserious
508hayatlife
509söylüyorsays
510olacağımI will be
511newnew
512altısix
513konudaabout
514gözeye
515istedimI wanted to
516düşündümI thought
517sendeyou
518canımdear
519bebekbaby
520gelinbride
521işinjob
522beylerboys
523kapaExpand
524lele
525düşünüyorumI think
526gidiyorsunGoing
527beyazwhite
528kardeşimbrother
529adamınman
530herhangiany
531çalışıyorumI'm trying
532durunStay
533azındanat
534gelenincoming
535şakajoke
536yaşlıelderly
537başladıstarted
538gelipcome
539memnunsatisfied
540verinGive
541ss
542yolundaright
543telefonphone
544hareketmove
545hayattaalive
546gelirincome
547kiminwhose
548böyleceso
549şeyinwhat
550sürüherd
551mısınızAre
552üzerineupon
553kesinfinal
554arkadaşımfriend
555babanfather
556yeterinceenough
557elhand
558aradabetween
559çıkarinterest
560konusundaabout
561siktirfuck
562yakınclose
563verdigave
564İçeriIn
565silahweapons
566şeyewhat
567çıktıoutput
568hepsiniall of them
569güçlüstrong
570soruquestion
571herşeyEverything
572garipstrange
573anladınunderstand
574sanıyorsunDo you think
575kısashort
576çıkUnsubscribe
577çalışıyorworking
578sağolthanks
579geldinWelcome
580bırakınLeave
581oturSit
582iyiyimI'm
583anladımunderstood
584terkabandonment
585yapacağımdo
586parayımoney
587hattaeven
588durumdacase
589dakiin the
590kızıdaughter
591haklısınright
592olduğunathat
593uygunappropriate
594korkunçscary
595dönReturn
596geliyorumI'm
597türkind
598acabaI wonder
599yapamamI can not
600kanblood
601yaptığınıdoing
602aitbelonging to
603neyiwhat
604keretimes
605şeylerithings
606şöyleso
607çekcheck
608değildirnot
609arasındabetween
610aşağıdown
611bilmekknow
612veriyorumpromise
613dikkatlicareful
614varsaIf the
615neyinwhat
616muhtemelenprobably
617dünyanınthe world
618sevindimI'm glad
619dolufull
620geçtipassed
621bibi
622rahatsızuncomfortable
623yakındasoon
624ihtiyacıneeds
625frankfranc
626neydiWhat
627verdimI've
628tuhafstrange
629süreklicontinuous
630olacağınıwould
631ortayaout
632annenmother
633diyorsuncall
634milyonmillion
635yüksekhigh
636athorse
637yukarıup
638fikiridea
639olmadınot
640zamandatime
641dışındaoutside
642hissediyorumI feel
643biliyordumI knew
644bizimleus
645bayımsir
646sizinlewith
647aldıreceived
648kahrolasıfucking
649dedinsaid
650delicrazy
651olmayacaknot
652olmadanwithout
653sensinYou're the
654yalnızcajust
655acıpain
656getirBring
657affedersinizI'm sorry
658kızlargirls
659yeminoath
660ediyorsunAre
661tutGrab
662ölüdead
663hoşçanicely
664üzereabout to
665gizlihidden
666burdahere
667ihtiyacınneed
668aşklove
669etmeyeto
670tatlısweet
671yapacağızwill
672edecekwill
673tahminestimate
674dışarıdaout
675tete
676içineinto
677olasıpossible
678birininone's
679kocahusband
680hastapatient
681yavaşslow
682ölümdeath
683sessizquiet
684duydunHave you heard
685olurduwould
686ihtiyacımızneed
687istersenIf you want to
688herşeyieverything
689yapıyorumI'm
690mümkünpossible
691yapacakwill
692köpekdog
693gerektiğinishould
694berbatwretched
695şanschance
696edenThe
697sanıyordumI thought
698başkanpresident
699sıcakhot
700zarardamage
701dekuntil
702olayevent
703yaparMakes
704oradanthence
705gidinGo
706kahvecoffee
707görünüyorsunlook
708orospubitch
709anamain
710nefesbreath
711pardonpardon
712şarkısong
713bilmemI do not know
714yapmayato
715basitsimple
716vermekgive
717üstüneover
718diyorsays
719olupand
720görüyorumsee it
721kalkup
722evinehome
723yediseven
724filmmovie
725istediasked
726anlaşıldıroger
727isterimI would like
728İnsanlarPeople
729olmayannon-
730sevgilidear
731keşkeif only
732yıldıryears
733varmışthere
734insanlarınpeople
735alınGet
736olmalısınYou must be
737herhaldepresumably
738kızımdaughter
739pislikfilth
740buradayımhere
741zavallıpoor
742benziyorlooks like
743herkesineveryone
744sesinisound
745istediğiniwanted
746normalnormal
747neyeWhat
748birineone
749dalgawave
750ahbappal
751aldındid
752ettinDid
753zamandırtime
754bilmiyordo not know
755tıpkıjust as
756charliecharlie
757çekilGet out
758unutmaforgetting
759başhead
760seferexpedition
761muhteşemmagnificent
762görüyorsee
763diyorumI say
764yüzface
765samSam
766çeviritranslation
767ufaksmall
768milletpeople
769yeriLocation
770olacaksınbe
771yeterlienough
772yapacaksındo
773miydiWas it
774thethe
775hataerror
776bununlahowever
777fenabad
778ailefamily
779joejoe
780önündebefore
781söyledinsaid
782aşkınafor the sake of
783numaranumber
784düşünThink
785bellispecific
786alabilirtake
787söylüyorumI'm telling
788söylemiştimI told
789georgeGeorge
790evihome
791bilirKnows
792bokshit
793bunlarıntheir
794bayanlarWomen
795tomtom
796yürüWalk
797doğumbirth
798yaşındaYears
799alıptake
800tehlikelidangerous
801mm
802inanamıyorumI can not believe
803aynenexactly
804anlıyorunderstand
805gitmemgo
806adınaon behalf of
807erkenearly
808sıkıtight
809adınıthe name of the
810yokturThere is no
811birçoka lot
812sessound
813bekliyorwaiting
814hayatınılife
815kendisiitself
816vakittime
817eleaddressed
818edeceğimwill
819güvenliksecurity
820yaparımdo
821sekssex
822içkidrink
823bakmalook
824daviddavid
825canlılive
826kaptancaptain
827anlamıyorumI do not understand
828müzikmusic
829durumuStatus
830saçmaabsurd
831hatırlıyorRecalls
832odaroom
833kimsinWho
834söylemesaying
835sonrakinext
836kırmızıred
837güçpower
838geldikcome
839arkadaşfriend
840verirgives
841temizclean
842bilemiyorumI do not know
843arkadaşınfriend
844düşünüyorconsidering
845yuyu
846günlerdays
847aşıkin love
848mıydıWere
849bilmiyordumI did not know
850kimseninone
851michaelmichael
852sırarow
853olmasınıthat
854olduğumthat
855buldunfound
856yapmamI do
857zamanlartimes
858yapalımLet
859üstündeon
860baksanalisten
861çocuklarıchildren
862olduğunre
863birdensuddenly
864olsaydıIf
865gelmişhave
866insanlarıpeople
867istediğinyou want to
868bekleyinwait
869sonsuzaforever
870niçinwhy
871ikincisecond
872yerindein place
873partiparty
874anlatTell
875işimjob
876birşeylerSomething
877almayato
878kızıngirl
879konuşmaspeech
880konutopic
881gösterShow
882işlerworks
883seviyorlove
884sonuEnd
885salakidiot
886asılprincipal
887siyahblack
888sayınMr.
889yanınanext
890geldinizWelcome
891biliyoruzknow
892alacağımI will
893İyiyimI'm fine
894haklıright
895soğukcold
896hakright
897bahsediyorsuntalking about
898gerekirmust
899buradakihere
900serthard
901burayıhere
902umurumdacare
903bulmakfind
904gitsinForget
905tarafaparty
906olmayato
907sigaracigarette
908defatimes
909patronboss
910olmasınnot
911dinleyinListen
912iyisiBest
913kimseyeanyone
914özellikleespecially
915bilgiinformation
916yemeğidinner
917baylarGentlemen
918adamlarmen
919istiyorsanIf you want to
920tercihchoice
921yapabilirimcan
922biriyleone
923acilurgent
924generalgeneral
925işinijob
926dairabout
927gayetreally
928kalınthick
929hepinizall of you
930arabayıcar
931bb
932söylüyorsunsay
933olmabeing
934bağlıconnected
935duyuyorread
936gerçeğiThe fact
937alırtakes
938taraftanhand
939öldürmekkill
940defolget out
941İşeRecruitment
942harryharry
943yerinilocation
944kusuraSorry
945rağmendespite
946babamınDad
947canınawow
948söyleyeyimlet me tell you
949tanıyorknow
950yolaroad
951onlarlathem
952uyuşturucudrug
953babasıfather
954anlamımeaning
955onlardanthem
956affedersinI'm sorry
957görmedimI have not seen
958istemiyordoes not want to
959kitapbook
960değiliznot
961internal
962bakayımLet me see
963yaşıyorliving
964girEnter
965orasıThat's
966amerikanAmerican
967bizdenus
968edebilirCan
969teslimdelivery
970çoğumost
971hoşçakalgoodbye
972kapıdoor
973duaprayer
974takımteam
975mikemike
976adınname
977kalanremaining
978kapatClose
979dolayıbecause
980gelmekcome
981silahıweapon
982şehircity
983dürüsthonest
984parçasıpart of the
985zorundayımI have
986kendimmyself
987çalışıyorsunworking
988gururpride
989cehennemeHell
990zenginrich
991hoşumaI like
992ağırheavy
993kendimemyself
994görmeyesee
995sekizeight
996mesajmessage
997kalmakstay
998sıkfrequent
999okulschool
1000giderexpense

2,000 Most Commonly Used Turkish Words

View Top
2,000 Words


Download Turkish Frequency List (.txt)

View/Download
Complete List (.txt)


Download Turkish Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)

More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.