Turkish 101

Learn Turkish with Free Podcasts
1
bir ( bir )

2
iki ( icki )

3
üç ( uech )

4
dört ( dirt )

5
beş ( besh )

6
altı ( altuh )

7
yedi ( yedi )

8
sekiz ( sekiz )

9
dokuz ( dokuz )

10
on ( on )

11
on bir ( on bir )

12
on iki ( on icki )

13
on üç ( on uech )

14
on dört ( on doert )

15
on beş ( on besh )

16
on altı ( on altuh )

17
on yedi ( on yedi )

18
on sekiz ( on sekiz )

19
on dokuz ( on dokuz )

20
yirmi ( yir mi )

21
yirmi bir( yir mi bir )

22
yirmi iki ( yir mi icki )

23
yirmi üç ( yir mi uech )

30
otuz ( otuz )

40
kırk ( kuhrk )

50
elli ( elli )

60
altmış ( altmuhsh )

70
yetmiş ( yet mish )

80
seksen ( seksen )

90
doksan ( doksan )

100
yüz ( yuez )

200
iki yüz ( icky yuez )

300
üç yüz ( uech yuez )

1000
bin ( bin )

2000
iki bin ( icky bin )

1,000,000
bir milyon ( beer milyon )

1,000,000,000
bir milyar ( beer milyar )

1,000,000,000,000
bir trilyon ( beer trilyon )

number _____ ( train, bus, etc. )
_____ numara ( numara )

half
yarım ( yaruhm )

less
az ( as )

more
çok ( chock )

Featured Video


Learn Turkish with Free Podcasts