Vietnamese 101

Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com
I haven't done anything wrong.
Tôi chưa phạm pháp.
It was a misunderstanding.
Chỉ là hiểu lầm thôi.
Where are you taking me?
Ông đang dẫn tôi đi đâu?
Am I under arrest?
Có phải tôi bị bắt giữ?
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Tôi là công dân Mỹ/Australia/Anh/Canada.
I want to talk to the (American/Australian/British/Canadian) (embassy/consulate).
Tôi cần phải nói chuyện với (đại sứ quán/lãnh sự) (Mỹ/Australia/Anh/Canada).
I want to talk to a lawyer.
Tôi muốn nói chuyện với luật sư.
Can I just pay a fine now?
Tôi chỉ trả tiền phạt thôi được không?

Featured Video


Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com