Vietnamese 101

Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com
Leave me alone.
Đừng làm phiền tôi.
Don't touch me!
Đừng đụng tôi!
I'll call the police.
Tôi xẽ gọi cảnh sát./Tôi xẽ gọi công an.
Police!
Công an!/Cảnh sát!
Stop! Thief!
Ngừng lại! Ăn trộm!
I need your help.
Cần (second person pronoun) giúp cho tôi.
It's an emergency.
Việc này khẩn cấp.
I'm lost.
Tôi bị lạc.
I lost my bag.
Tôi bị mất cái giỏ.
I lost my wallet.
Tôi bị mất cái ví.
I'm sick.
Tôi bị bệnh.
I've been injured.
Tôi đã bị thương.
I need a doctor.
Tôi cần một bác sĩ.
Can I use your phone?
Tôi dùng điện thoại của (second person pronoun) được không?

Featured Video


Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com