Welsh 101

Bus and Train

How much is a ticket to _____?
Praint yw tocyn i _____ ? ( pry-nt yoo tok-in ee )

One ticket to _____, please.
Tocyn i _____, os gwelwch yn dda. ( tok-in ee ____ oss gwel-ookh un tha )

Where does this train/bus go?
Ble 'dy trên/bws hon yn mynd? ( blay dee train/boos honn yn mind? )

Where is the train/bus to _____?
Ble mae'r trên/bws i _____ ? ( blay mire train/boos i ____ )

Does this train/bus stop in _____?
Ydy'r trên/bws hon yn galw yn _____ ? ( Uh deer train/bws honn un ga-loo un _____ )

When does the train/bus for _____ leave?
Pryd mae'r trên/bws i ______ yn ymadael? ( preed my-r train/boos i _______ un umm-ad-ile )

When will this train/bus arrive in _____?
Pryd fydd y trên/bws hon yn cyrraedd _____ ? ( preed veeth uh train/boos honn un kurr-ithe _____ )

a one-way ticket
tocyn unig

a round trip ticket
tocyn dwy ffordd

Directions

Where is the _____?
Ble mae'r _____ ? ( blay my'r _____ )

North
y Gogledd ( uh GOG-leth' )

South
y De ( uh DAY )

East
y Ddwyrain ( uh THOOY-rine )

West
y Gorllewin ( uh gor-LH'EW-in )

Taxi

Taxi
Tacsi

Featured Video