Zhuang 101

Zhuang Language Overview

How many people speak Zhuang?
16 million
Where is Zhuang spoken?
China
Language family
Tai–Kadai > Tai > Zhuang

Learn Zhuang Online

There will be more Zhuang resources and useful info to come.

Please check back!

Other languages

Afrikaans

Albanian

Arabic

Armenian

Bambara

Basque

Bosnian

Bulgarian

Catalan

Cebuano

Chinese

Croatian

Czech

Danish

Dutch

Esperanto

Estonian

Faroese

Finnish

French

Galician

Georgian

German

Greek

Hebrew

Hungarian

Icelandic

Indonesian

Irish

Italian

Japanese

Korean

Latvian

Macedonian

Malay

Norwegian

Polish

Portuguese

Romanian

Russian

Serbian

Slovak

Slovenian

Spanish

Swedish

Tagalog

Turkish

Thai

Ukrainian

Vietnamese

Welsh